Nozīmīgākie notikumi tehnoloģijas vēsturē Latvijā  
           
 
12.-18.gs.
No 1184.g. Bīskapa Meinharda uzdevumā Gotlandes dzirkaļi būvē pirmās mūra celtnes
Ap 1205.g. Dibināts cisterciešu Daugavgrīvas klosteris, pie kura ierīkotas pirmās ūdensdzirnavas
13.-14.gs. Dokumentētas liecības par kaļķu un ķieģeļu izgatavošanu
13.gs. beigas Rīgā sāk izgatavot stiklu
14.gs. sākums Pirmās ziņas par vējdzirnavu celtniecību
1352.g. Rīgas Sv. Pētera baznīcas tornī uzstādīts pirmais mehāniskais zobratu pulkstenis
14.-15.gs. Livonijā parādās stacionārie saules pulksteņi
1537.g. Sāk veidot Rīgas fortifikācijas vaļņu sistēmu
1588.g. N. Mollīns Rīgā ierīko pirmo grāmatspiestuvi
16.gs. beigas Kurzemē dibina pirmās dzelzs manufaktūras
1632.g. Rīgā ierīko pasta staciju un izveido starptautisko pasta traktu Rīga - Jelgava - Liepāja - Kēnigsberga
1638.g. Dibina Ventspils kuģubūvētavu
1639.g. Zviedrijas vispārējo pasta iekārtu attiecina uz Igauniju un Vidzemi
1642.-1682.g. Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanas laiks, kad attīstījās kuģu būve un dažādas manufaktūras
Ap 1650.g. R. Rādemahers Salaspils Zviedru skanstīs ierīko dzelzs manufaktūru, misiņa un tērauda lietuvi, ko 1658. gadā pārceļ uz Zviedriju, Eskiltūnu, tādejādi liekot pamatus tērauda rūpniecībai Zviedrijā
17.gs. vidus Zviedru valdība ar privilēģiju piešķiršanu veicina manufaktūru dibināšanu Rīgas apkārtnē
1663.g. Ierīko centralizētu ūdensapgādes sistēmu Rīgas centrā
1695.g. Izdots Vidzemes Ceļu atlants
1702.g. Zviedru karavīri uzbūvē plostu tiltu pār Daugavu
1763.g. Inženieris G.E. Veismans sāk Daugavas gultnes regulēšanu pie Rīgas, uzceļot virkni dambju no Ķengaraga līdz Daugavas grīvai
1775.g. Jelgavā dibina Pētera akadēmiju - pirmo zinātņu centru Latvijas teritorijā
1785.g. Jelgavā Pētera akadēmijas mehāniķis E.J. Bīnemanis demonstrē pirmos aerostatu lidojumus
19.gs.
1801.g. G.F. Parrots Rīgā veic pirmos eksperimentus ar elektriskās strāvas galvaniskiem avotiem, kas ļauj viņam izvirzīt elektrodzinēja rašanās ķīmisko teoriju
1804.g. Beļģu aeronauts E.G. Robertsons demonstrē Latvijā pirmo pilotējamo lidojumu gaisa balonā no Rīgas citadeles līdz Ropažiem
1819.g. Sāk izmantot tvaika mašīnas rūpniecībā - R. Hants Rīgā izveido tvaika kokzāģētavu
1822.-1829.g. V. Strūves un K. Tennera vadībā veic pasaules nozīmes pētījumu - V. Strūves ģeodēziskā loka mērījumu no Melnās jūras līdz Ziemeļu ledus okeānam, ietverot Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas teritoriju
1829.g. Uzsāk šoseju būvniecību Latvijas teritorijā
1830.g. Rīgas ostā ienāk pirmais tvaikonis
1832.g. Rīgā nodibina mašīnbūves fabriku un čuguna lietuvi "Wörman & Sohn" (mašīnbūves pirmsākumi)
1839.g. Latvijas teritoriju šķērso optiskā telegrāfa līnija Pēterburga - Varšava
1852.g. Vācu izgudrotājs V. Sīmenss izbūvē elektromagnētiskā telegrāfa līniju starp Rīgu un Bolderāju (pirmā publiskās lietošanas līnija Krievijas impērijā)
1860.g. Pēterburgas - Varšavas dzelzceļa līnija šķērso Latvijas teritoriju (dzelzceļa pirmsākumi)
1861.g. Atklāj Rīgas - Dinaburgas (Daugavpils) dzelzceļa līniju
1862.g. Atver pirmo tehnisko augstskolu - Rīgas Politehnikumu; darbu sāk gāzes fabrika un ievieš gāzes apgaismojumu Rīgā
1863.g. Rīgā izveido centralizētu ar tvaika sūkņiem darbināmu ūdens apgādes sistēmu
1868.g. Lielā ziemeļu telegrāfa sabiedrība iegulda telegrāfa kabeli no Liepājas uz Frederisiju (Dānija)
1874.g. Rīgā uzsāk kursēt zirgu omnibusi. Sabiedriskā transporta pirmsākumi
1877.g. Rīgā pirmoreiz demonstrē telefona sarunu
1882.g. Atklāj zirgu tramvaju Rīgā; sāk darbu pirmā telefona centrāle
1883.g. Demonstrē elektrisko apgaismojumu pirmajā rūpniecības izstādē Rīgā
1884.g. Ievieš elektrisko apgaismojumu Hartviga tekstilfabrikā Bolderājā
1886.g. Dibina velosipēdu fabriku Leutner & Co Rīgā (pirmā Krievijas impērijā)
1887.g. Atklāj spēkstaciju pie Vācu teātra (tagad Nacionālā Opera) Rīgā
1896.g. Rīgā notiek pirmais kinoseanss; no Francijas atved pirmos automobiļus
1897.g. Pirmais šaursliežu dzelzceļš Valka - Pērnava šķērso Latvijas teritoriju
1899.g. Atklāj šaursliežu elektrisko tramvaju Liepājā (pirmo Baltijā); "Leutner & Co" velosipēdu fabrikā uzbūvē pirmo automobili; Liepājā sāk būvēt zemūdenes (pirmās Krievijas impērijā)
20.gs.
1901.g. Atklāj elektrisko tramvaju Rīgā; Smiltenes HES uz Abula upes sāk ražot elektrību (hidroenerģētikas pirmsākumi)
1905.g. Andrejsalas termoelektrostacija Rīgā uzsāk centralizētu elektroapgādi
1907.g. Rīgā sāk kursēt pirmie taksometri
1908.g. Uzsāk dzelzsbetona izmantošanu tiltu būvniecībā; regulāras autobusu satiksmes, tajā skaitā starppilsētu pirmsākumi
1909.g. Sāk sērijveida automobiļu "Russo-Balt" ražošanu Krievu - Baltijas vagonu fabrikā Rīgā (pirmoreiz Krievijas impērijā)
1910.g. Sāk sērijveida lidmašīnu būvniecību Krievu - Baltijas vagonu fabrikā Rīgā; Kundziņsalā sāk darboties radiotelegrāfa stacija
1919.g. Rīgā izveido Pasta un telegrāfa departamenta galvenās darbnīcas (PTDGD), vēlāk Valsts elektrotehniskā fabrika (VEF)
1924.g. Pasta un telegrāfa departamenta galvenās darbnīcas sāk radioaparātu sērijveida ražošanu
1925.g. Dibina Rīgas Radiofonu un sāk regulāras radio pārraides
1936.g. Cēsīs Sv. Jāņa baznīcā VEF ierīko pirmo Latvijā elektriskās apsildīšanas sistēmu
1937.g. Rīgā demonstrē televīzijas pārraidi
1938.g. Fabrikā VEF sāk pasaulē pirmās sērijveida miniatūrās fotokameras VEF - Minox ražošanu
1946.g. Daugavpilī atklāj tramvaja satiksmi
1947.g. Rīgā atklāj trolejbusa satiksmi
1954.g. Latvijā pirmajā no Baltijas valstīm izveidota televīzija un veikts Rīgas televīzijas centra pirmais raidījums
1960.g. Latvijas Zinātņu akadēmijas laboratorijā konstruē elektronisko skaitļojamo mašīnu
1961.g. Salaspilī sāk darbu pirmais Latvijā atomreaktors
1992.g. Latvijas teritorijā sāk darboties mobilie telefona sakari