Ūdensapgādes objekti  
           
 
Ūdens sūkņu stacijas      
Gaujienas muižas sūkņa namiņš* Apes nov. Gaujienas pag. 20.gs. s.
Baltezera sūkņu stacija Ādažu nov.   1904.g.
Cesvaines muižas sūkņu māja Cesvaines nov. Cesvaine 19.gs. b.
Daugavpils sūkņu stacija* Daugavpils   1889.g.
Dzelzceļa remonta darbnīcu ūdenstornis Daugavpils   1868.g.
Dobeles dzc. stacijas ūdens sūknētava Dobeles nov. Dobele 1929.g.
Jelgavas sūkņu stacija un ūdenstornis Jelgava   1912.g.
Ūdens sūkņu stacija Maskavas ielā Rīga   1897.g.
Ūdenstorņi      
Papardes dzc. stacijas ūdenstornis Alūksnes nov. Jaunannas pag. 1903.g.
Bēnes dzc. stacijas ūdenstornis Auces nov. Bēnes pag. 1873.g.
Dobeles dzc. stacijas ūdenstornis Dobeles nov. Dobele 1929.g.
Dundagas ūdenstornis Dundagas nov. Dundagas pag. 1810.g.
Ķemeru ūdenstornis** Jūrmala   1929.g.
Kandavas dzc. stacijas ūdenstornis Kandavas nov. Kandavas pag. 1904.g.
Karostas ūdenstornis Liepāja   20.gs. s.
Bīriņu muižas ūdenstornis** Limbažu nov. Vidrižu pag. 19.gs. b.
Aglonas dzc. stacijas ūdenstornis Riebiņu nov. Rušonu pag. 1860.g.
Alīses ūdenstornis** Rīga   1910.g.
Čiekurkalna ūdenstornis** Rīga   1913.g.
Matīsa ūdenstorņi** Rīga   1897.g.
Sējas muižas ūdenstornis Sējas nov. Sējas pag. 1902.g.
Strenču slimnīcas ūdenstornis Strenču nov. Strenči 1907.g.
Spāres dzc. stacijas ūdenstornis Talsu nov. Ģibuļu pag. 1904.g.
Valmieras dzc. stacijas ūdenstornis Valmiera   19.gs. b.
Valmieras ūdenstornis Valmiera   1923.g.
Ventspils dzc. stacijas ūdenstornis Ventspils   1904.g.
Ugāles dzc. stacijas ūdenstornis Ventspils nov. Ugāles pag. 1904.g.
Kanalizācijas sūkņu stacijas      
Kanalizācijas sūkņu stacija Eksporta ielā Rīga   1908.g.
Kanalizācijas sūkņu stacija Hanzas ielā Rīga   1896.g.
Akas      
Artēziskā aka ar dzelzs režģi Rīga   20.gs. s.
Artēziskā aka ar sūkņu namiņu Rīga   1901.g.

** Valsts nozīmes piemineklis
* Vietējās nozīmes piemineklis

   

Objektu tipi:
Ražotnes
Dzirnavas
Elektroenerģētikas objekti
Ceļu būves un zīmes
Tilti
Dzelzceļa objekti
Bākas un loču torņi
Hidrotehniskās būves
Pilsētas saimniecības objekti
Ūdensapgādes objekti
Militārie objekti